SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum

OM kód: 203068/013 | 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18.

Intézmény logo

Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Órarend
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Közzétételi lista

Közzétételi lista

A Közzétételi lista utolsó frissítése: 2023. április 24.1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Beiskolázás 9. évfolyamra
(2023-2024-es tanév, indítandó osztálytípusok)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató prospektus
(9. évfolyam)
LETÖLTÉS
Felvételi tájékoztató
Érettségi utáni szakképzés (OKJ-szakképesítés nappali és levelező tagozaton)
Hamarosan elérhetőek
a meghirdetett szakok!

 

2. Beiratkozás nappali tagozatra, 9. évfolyamra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A 2023-as beiratkozás időponjtát hamarosan közzétesszük.  LETÖLTÉS

 

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

3. § [A szakképzés ingyenessége]
(1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében
a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és
b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig
ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.
(2) A szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.
 

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja
 
Az épület nyitva tartása,
portaszolgálat
Hétfő-péntek: 6.00-21.00
Ügyfélszolgálat, Titkárság Hétfő-csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-14.30

A tanév rendje megtekinthető ITT. Részletes, folyamatosan aktualizált programnaptár elérhető az iskola programnaptár oldalán.

 

5. Dokumentumtár
 

Házirend
Szakmai program
Vezetési program
Képzési program
Szervezeti és Működési Szabályzat

 

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A lista elérhető IDE kattintva.

 

7. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Végzettség Munkakör Szakképzettség
Érettségi iskolatitkár
(2 fő)
Igazgatási ügyintéző
Érettségi Rendszergazda
(1 fő)
Számítástechnikai szoftver-üzemeltető

 

8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

Kompetenciamérés

Matematika technikumi átlag

Matematika szakképzős átlag

Matematika országos átlag

Szövegértés technikumi átlag

Szövegértés szakképzős átlag

Szövegértés országos átlag

2022

 

 

 

 

 

 

2021

1614

1428

1653

1635

1462

1651

2020

Covid-járvány miatt elmaradt

2019

1614

1447

1647

1628

1420

1636

2018

1624

1494

1647

1617

1477

1613

2017

1597

1478

1641

1576

1449

1610

2016

1597

1478

1641

1576

1449

1610


 

9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
(nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)

 

     
Tanév Lemorzsolódás
(a tanulólétszámhoz viszonyítva)
Évismétlésre utasított
2022-2023    
2021-2022 12 fő (2,2%) 42 fő
2020-2021 9 fő (1,7%) 16 fő
2019-2020 20 fő (4%) 3 fő
2018-2019 29 fő (5,6%) 25 fő
2017-2018 53 fő (8,3%) 40 fő

 

10. Az érettségi vizsgák eredményei

Érettségi eredmények

2023

 

2022

LETÖLTÉS

2021

LETÖLTÉS

2020

LETÖLTÉS

2019

LETÖLTÉS

2018

LETÖLTÉS

2017

LETÖLTÉS

 

11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége


A tanórán kívüli foglalkozásokról a Házirend 6. fejezete nyilatkozik.

 

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 

A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Partnereink

  SZC logo

  Ceglédi Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

    2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18.

   • Telefon: 06 53 505 480

    E-mail: kervendszki@cegledikersuli.hu

    OM azonosító: 203068/013


   2023Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola